Al pas
Ansa per ansa Aquest es son pare
Aquest s 1 Arri arri tatanet Arri somereta Ballmanetes
Buina Buana Buossa Cara moixeta Dins un pla corre un ca Es barco de Barcelona
Grcies a du Ma morta Pedra pedreta Per qu tenim ses dues manetes
Quan vagis a sa carnisseria Ralet ralet Raparapa moixet Rensi rensi
Serra serra serrador Timbo tambo Tres cavallers Una coqueta de pa amb olieta